Capitulo I

Per Voro Lopez 

     M'agradaria dedicar este "Parlem com cal" a reproduir un vell articul publicat en el periodic El Camí el 28 d'abril de 1934. L'autor es Josep Giner i Marco (1912-1996), que signava en el seudonim de Guillem Renat i Ferrís, partidari de l'unitat de la llengua valenciana i la catalana, pero que aixina i tot defenia l'utilisacio del lexic valencià. Este articul es una lliço de valencianisme d'un antic catalaniste al catalanisme desaforat actual. Com el llistat de sinonims que oferix es molt extens, aci nomes oferim un resum i el posem per orde alfabetic respectant l'ortografia original.

"L'estudi dels sinònims valenciano-catalans és de finalitat pràctica immediata per als escriptors valencians. Hi ha dins la nostra llengua mots valencians idiomàtics que són bandejats sistemàticament, de fet, pel català de Barcelona, el qual empra en compte seu mots inconeguts en valencià.
La feina dels escriptors valencians és fer prevaler el lèxic idiomàtic valencià. Els sinònims catalans que cal substituir sistemàticament pels valencians van assenyalats amb un esterisc [...].


Valencià
Català
Valencià
Català
afonar
enfonsar
de-set
sisset
agranar
*escombrar
despús-ahir
*abans d'ahir
agrunsar
*gronxar
despús-demà
*demà passat
aïna
eina
di-huit
divuit
alacrà
escorpí
dumenge
diumenge
aladre
*arada
empinar-se
*alzinar-se
albelló
claveguera
endívia
*escarola
albergina
albergínia
engolir-se
*empassar-se
alçar
desar
enjom
*de jorn
alfàbega
alfàbrega
entropessar
ensopegar
almànguena
*mangra
enviscar
envescar
amerar
*amarar
escopinyada
*escopinada
ausa
*nansa
esguitar
*esquitxar
apalissar
*apallisar
esguits, esguitons
*esquitxos
argilaga
argelaga
espenta
empenta
arrancar
*arrencar
espill
*mirall
arrap
*esgarrapada
espinal
arç
arrapar
*esgarrapar, esgarrinxar
espolons
*esperons de les gallinàcies
bacora
*figa-flor
esquellot
*borromba
badall, crevil
escletxa
estrela
*estrella
bambola
butllofa
fam
gana
bancal
feixa
fanecada
*fanegada
baralla
joc de cartes
fardajo
llangardaix
bigot
*bigotis
fartó
*fartaner
birbar
*eixarcolar
fava
taca de la pell
boç
*morrió
fem
escombraries
bonyigo
*buina
femater
escombraire
calça
*mitja
fil d'aram
*filferro
calcer
*calçat
fumaguera
fumera, fumada
calfar
escalfar
fumeral
*xemeneia
canella
canyella
galló
*grill
cànter
*càntir
garbell
*clivell
canyot
*canyoca
gel
glaç
carabassa
*carabassa
gepa
*gep
carxot
clatellada
gesmil
llessamí
castic
*càstic
giner
*gener
colp
*cop
gola
gorja
cordell
*cordill
guatla
guatlla
corfa
crosta, crostó
huí
avui
cresol
gresol, llum
huit
vuit
cucala
*cornella
joguet
joguina
cudol
*còdoll
joquer
jóc
dacsa
*blatde moro, moresc
juí
*judici
de-nou
dinou